top of page

PhD(c) Büşra Akgül

Buşra AKGÜL graduated from the Department of Bioengineering at Fırat University in 2015. She received his master's degree in Bioengineering from Fırat University in 2018. In February 2019, she started Ph.D. programme at Yıldız Technical University, Department of Bioengineering. She is a YÖK 100/2000 scholarship holder in the priority field of Biomaterials and Tissue Engineering. Also, she was entitled to receive support within the scope of TÜBİTAK 2211-A General Domestic Doctorate Scholarship Program in 2022. Her research interests include controlled drug release systems, adsorption kinetics and thermodynamics, biomaterials and tissue engineering, electrospinning, 3D bioprinter, cell-material interactions, in vitro viability analysis.

Theses:

 • Bachelor: Production of Valuable Bio-Based Products for The Production of Biodegradable Plastics and Liquid Biofuels from Sugar-Containing Waste

 • Master: Development of Controlled Delivery Drug System for Glyphosate Used in Weed Control of Agrıcultural Manage

Articles

 1. Boncukcu, N., Akgul, B., Akmayan, I., Berber, H., Abamor, E. S., Ozbek, T., & Derman, S. (2022). Design of a bactericidal hydrogel scaffold containing genipin crosslinked HF‐18 peptide. Biotechnology Progress, e3314, https://doi.org/10.1002/btpr.3314

 2. Ihlamur, M., Akgül, B., & Abamor, E. Ş., (2022).  Farklı Hücre Hatlarında Besiyeri ve FBS’in Hücre Proliferasyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17(1), 55-64.

 3. Akgül, B., Özgen, İ., Kil Minerallerinin Tarımda Kullanım Olanakları, International Journal of Innovative Engineering Applications 1, 2(2017), 18-26.

Presentation

 1. Boncukçu, N., Akgül, B., Akmayan, İ., Berber, H., Abamor, E.Ş., Özbek, T., Derman, S., (2022). Biyoaktif Doku İskelesi Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Değerlendirilmesi, 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022) November 23-25, 2022, 395

 2. Zengin, Y., Ihlamur, M., Başarı, H., Akgül, B. Abamor, E.Ş., (2021). Kakule Ekstraktı Yüklü Kitosan Nanopartiküllerin Sentezi ve Farklı Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerinde Antikanser Etkinliklerinin İncelenmesi. International Congress on Scientific Advences (ICONSAD’21), 870-870.

 3. Akgül, B., Özgen, İ., Altundoğan, H.S., (2018). Zirai Mücadelede Yabancı ot Kontrolünde Kullanılan Glifosat için Kontrollü Salımlı İlaç Sisteminin Geliştirilmesi. 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS-18),105-105.

 4. Özgen, İ., Akgul, B., Rapuzzi, P., Baydoğan, G., Kavak, A.E., (2018). Contributions to the Knowledge of Cerambycidae (Coleoptera) Fauna in Turkey. 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS-18), 1(2),167-168. 8th

 5. Özgen, İ., Mamay, M., Sütsatan, G., Başlı, T., Akgül, B., (2017). Investigations on the Effects of Different Doses of Neem Oil (Neemix 4.5) on Oenopia conglobata Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Coccinellidae), Anthocoris minki Dohrn, 1860 (Hemiptera: Anthocoridae) and Orius laevigatus Fieber (Hemiptera: Anthocoridae) under Laboratory Conditions. The International Advanced Technologies Symposium(IATS-17), 240-240.

 

Projects

 1. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP), Timpanik Membran Perforasyonlarının Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Doğal Polimer Temelli Elektroeğrilmiş İskele Geliştirilmesi, Araştırmacı, 29.12.2022-

 2. TÜBİTAK ARDEB-1001, Helicobacter pylori Enfeksiyonu ve Helicobacter pylori Aracılı Mide Kanserinin Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: CAPE-Gümüş-Peptid Üçlü Komplekslerini İçeren PLGA Nanopartiküllerininin In vitro ve In vivo Terapötik Etkinliklerinin İncelenmesi, Bursiyer, 20.12.2022-

 3. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP), Kutanöz Leshmaniasis'e Karşı Kitosan ve Antioksidan Molekül İçeren Elektroeğrilmiş Yara Örtülerinin Üretimi, Araştırmacı, 21.09.2022-…

 4. TÜBİTAK ARDEB-1003, Visseral Leishmaniasise Karşı Polikaprolakton Temelli İmmünokemoterapötik Ajanları İçeren Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi, Bursiyer, 14.03.2022-01.10.2022.

 5. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) COVID-19 Projesi, COVID-19 Aşısında Kullanılmak Üzere Türkiye’nin Antijenik Peptid/Protein Kütüphanelerinin Oluşturulması, Spesifik Antijenik Peptid/Proteinlerin Üretimi ve Aşı Formülasyonları Olarak İmmün Yanıt Sonuçlarının Eldesi, Araştırmacı, 2020-2021

 6. BAP Araştırma Projesi, Zirai Mücadelede Yabancı ot Kontrolünde Kullanılan Glifosat için Kontrollü Salınımlı İlaç Sisteminin Geliştirilmesi, Araştırmacı, 2017-2018.

Patents

2022/021899, Polisakkarit Bazlı Yapay Kulak Zarı Yaması, 30.12.2022

bottom of page